Družina

Provoz školní družiny nebude do konce školního roku 2019/2020 obnoven.

Platby za školní družinu budou zúčtovány následovně:

- platba 150 Kč - vratka 120 Kč

- platba 700 Kč - vratka 560 Kč

- platba 850 Kč - vratka 680 Kč

Termín a způsob vratky budou oznámeny do konce května 2020.

pdf

Vnitřní řád školní družiny

pdf

Směrnice o úplatě

pdf

Školní vzdělávací program

pdf

Tématický plán 2019-2020