Organizace školního roku

Období školního vyučování začne v úterý 1. září 2020 v 9,00 hodin slavnostním zahájením před budovou školy, poté se přesuneme do tříd.  Přineste si přezůvky a  školní aktovky, starší žáci i psací potřeby. Žáci a zákonní zástupci obdrží informace o organizaci školního roku, potřebných  pomůckách, vybavení na vyučování a školním řádu. Zároveň budou informováni o podmínkách školního stravování, pitném režimu, mléčném programu a dalších aktivitách školy. První školní den zakončíme asi v 10 hodin .

 

Ve školním  roce 2020/2021 otevřeme kromě 5 tříd prvního stupně i 6.ročník druhého stupně základního vzdělávání. O možném rozšíření školy na plnotřídní základní školu s 1. i 2.stupněm základního vzdělávání  rozhodnou zastupitelé obce  na základě studie proveditelnosti v průběhu školního roku.

 

Činnost školní družiny začne ve středu 2.září v 6,30. Žáci si s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, kterou obdrží 1.září.

 

Stravování ve školní jídelně bude zahájeno 2.září na základě vyplněných přihlášek odevzdaných ráno do 8 hodin ve škole. Přihlášky rovněž obdrží žáci 1.září.

 

Žáci 2. a 3. třídy se zúčastní plaveckého výcviku, který je součástí školního vzdělávacího programu. První lekce se uskuteční 2. září 2020.

 

Státní svátky připadají na pondělí 28.září 2020, středu 28.října 2020 a úterý 17.listopadu 2020. V pondělí 16.listopadu 2020 bude ředitelské volno.

 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

 

Škola v přírodě pro žáky 3.- 6.třídy začne již v neděli 3.ledna 2021.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

 

Tradiční karneval uspořádáme v sobotu 6.února 2021 od 15 hodin.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou v termínu 8. - 14. března 2021.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna  je svátkem).

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

 

Organizace školního vyučování:                                                                          

ranní družina              od 6:30

ostatní žáci                 vstup do školy od 7:40  do 7:55

1.hod                          od 8:00 do  8:45

2.hod                          od 8:55 do  9:40

3.hod                          od 10:00 do 10:45

4.hod                          od 10:55 do 11:40

5.hod                          od 11:50 do 12:35

odpolední vyučování od 12:15 do 13:45

odpolední družina      do 16:00

 

ředitelka: PaedDr.Jolana Vlková   reditel@zslukov.com   608 302 456

třídní učitelé:

1. třída  - Mgr. Marie Ponížilová            mp@zslukov.com        724 702 948

2. třída  - Mgr. Petr Hynčica                  ph@zslukov.com         733 702 569             

3. třída  - Mgr. Jana Pelánková              jp@zslukov.com          721 614 219  

4. třída  - Mgr. Renata Mikšíková          rm@zslukov.com         721 630 649

5. třída  - Mgr. Veronika Ponížilová        vp@zslukov.com        776 843 884

6. třída  - PaedDr.Jolana Vlková           reditel@zslukov.com    608 302 456

učitelé:

Mgr. Lubomír Horňáček     lh@zslukov.com      724 304 996

Bc. Markéta Zapletalová     zm@zslukov.com    605 302 802

asistentky pedagoga:

Helena Hájková hh@zslukov.com 737 002 882

Irena Polášková   ip@zslukov.com     608 073 535

Jana Valentíková   vj@zslukov.com     725 482 161

Marcela Vajďáková     mv@zslukov.com     720 345 848

Lucie Gřešková     lg@zslukov.com     776 052 253

Jana Vodičková    jana.vodickova@zslukov.com        775 858 542

 

 

pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti žáka

pdf

Seznam alergenů

pdf

Rozvrh hodin_září