Organizace školního roku

Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2019 v 9,00 hodin.

Podzimní prázdniny budou od úterý 29. října do středy 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou od 29. února do 8. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Období školního vyučování bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ:

ranní školní družina:   6:30 - 7:50

vstup ostatních žáků do školy od 7:40

1.hod:   8:00 –  8:45
2.hod:   8:55 –  9:40
3.hod: 10:00 – 10:45
4.hod: 10:55 – 11:40
5.hod: 11:50 – 12:35
odpolední vyučování : 12:15 – 13:45

odpolední provoz školní družiny  do 16:00

 

ředitelka: PaedDr.Jolana Vlková   reditel@zslukov.com   608 302 456

třídní učitelé:

1. třída  - PaedDr.Jolana Vlková           reditel@zslukov.com    608 302 456

2. třída  - Mgr. Petr Hynčica                  ph@zslukov.com         733 702 569             

3. třída  - Mgr. Renata Mikšíková          rm@zslukov.com         721 630 649

4. třída  - Mgr. Jana Pelánková              jp@zslukov.com          721 614 219  

5. třída  - Mgr. Veronika Ponížilová        vp@zslukov.com        776 843 884

učitelé:

Mgr. Lubomír Horňáček     lh@zslukov.com      724 304 996

Bc. Markéta Zapletalová     zm@zslukov.com    605 302 802

asistentky pedagoga:

Mgr. Marie Ponížilová mp@zslukov.com 724 702 948

Irena Polášková   ip@zslukov.com     608 073 535

Jana Valentíková   vj@zslukov.com     725 482 161

Marcela Vajďáková     mv@zslukov.com     720 345 848

Lucie Gřešková     lg@zslukov.com     776 052 253

 

Třídní schůzky:

vždy ve čtvrtek v 16:30 – 28. listopadu 2019 a 26. března 2020

Konzultační hodiny vždy po dohodě s jednotlivými vyučujícími.

pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti žáka

pdf

Seznam alergenů

pdf

Organizace školního roku

pdf

Rozvrh šk.rok 2019/2020

pdf

Informace pro rodiče