Organizace školního roku

Období školního vyučování začne ve čtvrtek 3. září 2018 v 9,00 hodin.

Podzimní prázdniny budou od pondělí 29. října do úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou od 23. února do 3. března 2019.

Velikonoční prázdniny od čtvrtka 18. dubna do pondělí  22. dubna 2019.

Období školního vyučování bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ:

ranní školní družina:   6:30 - 7:50

vstup ostatních žáků do školy od 7:40

1.hod:   8:00 –  8:45
2.hod:   8:55 –  9:40
3.hod: 10:00 – 10:45
4.hod: 10:55 – 11:40
5.hod: 11:50 – 12:35
odpolední vyučování : 12:15 – 13:45

odpolední provoz školní družiny  do 16:00

 

ředitelka: PaedDr.Jolana Vlková   reditel@zslukov.com   608 302 456

třídní učitelé:

1. třída  -  PaedDr. Jolana Vlková      jv@zslukov.com    608 302 456

2. třída  -  Mgr. Veronika Ponížilová   vp@zslukov.com   776 843 884

3. třída  -  Mgr. Petr Hynčica ph@zslukov.com 733 702 569

4. třída  -  Mgr. Jana Pelánková     jp@zslukov.com     721 614 219

5. třída  -  Mgr. Renata Mikšíková     rm@zslukov.com      721 630 649

učitelé:

Mgr. Lubomír Horňáček     lh@zslukov.com      724 304 996

Bc. Markéta Zapletalová     zm@zslukov.com    605 302 802

asistentky pedagoga:

Mgr. Marie Ponížilová mp@zslukov.com 724 702 948

Irena Polášková   ip@zslukov.com     608 073 535

Jana Valentíková   vj@zslukov.com     725 482 161

Marcela Vajďáková     mv@zslukov.com     720 345 848

Lucie Gřešková     lg@zslukov.com     776 052 253

 

KONZULTAČNÍ HODINY:

vždy ve čtvrtek 14:30 až 17:30 –  15. listopadu 2018 a 11. dubna 2019

Nebo po dohodě s jednotlivými vyučujícími

pdf

Organizace šk.roku

pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti žáka

pdf

Seznam alergenů