Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Přihlášení k Eduroam

Naše instituce/škola je připojena k Eduroamu v SP režimu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v roce 2018. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.
Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.


Aktivace eduroam účtu
Naše instituce/škola je připojena pouze v SP režimu, tj. uživatelé, kteří mají eduroam z jiné organizace, se u nás mohou připojovat.
Naši vlastní studenti/zaměstnanci eduroam využívat nemohou.

Pokryté prostory
Eduroam je vysílán ve vstupním vestibulu a učebnách.

Filtrování provozu
Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.
Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno.

Podpora
Uživatelé naší školy/instituce se mohou obracet na email mhlavac@wifi-servis.cz a nebo telefon +420 602 530 216.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our institution / school is connected to eduroam in SP mode

Eduroam is an international project to promote mobility and roaming in national research and education (NREN) networks. In the Czech Republic, this project is under the umbrella of CESNET. Our school / institution joined the project in 2999. This was another step towards improving the quality of the institution's study and prestige.
One account. Anywhere.

A registered subscriber can use this wireless network (wherever available) with a single user account. The account is managed by the home (founding) organization.

Using roaming is simple, a properly configured subscriber device connects automatically as soon as the eduroam network is available. Similar to the connection to international networks of mobile operators in roaming. Hence the acronym: education roaming.

The service is free for all participants.
Activation of eduroam account

Our institution / school is connected only in SP mode, ie users who have eduroam from another organization can join us.

Our own students / staff cannot use eduroam.
Covered spaces

eduroam is broadcast in the lobby and classrooms.
Filtering traffic

The operation of school pupils is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.

There is no interference in visitors' traffic.
Support

Users of our school / institution can contact mhlavac@wifi-servis.cz or phone +420 602 530 216.

Visitors with an eduroam account should seek support primarily in their home institution, the one that provided them with the account.