Kontakt

Základní škola Lukov, příspěvková organizace
Pod Kaštany 32
Lukov 763 17
skola@zslukov.com
Datová schránka: ID c4nmfac
IČ: 70990301

Red IZO: 600 114 431
Statutární zástupce:
PaedDr. Jolana Vlková, reditel@zslukov.com

IZO: 102 307 938

číslo účtu pro bezhotovostní platbu:

1410577309/0800 - družina, škola v přírodě, výlety
120037-1410577309/0800 - kroužky, letní tábory

608 302 456 - PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy
608 073 535 - Irena Polášková, školnice

Školní družina
sd@zslukov.com
IZO 118 500 708
605 302 802 - vychovatelka Markéta Zapletalová

 

Školní poradenské pracoviště

výchovný poradce: PaedDr.J.Vlková  reditel@zslukov.com

metodik prevence: Mgr. V.Ponížilová   vp@zslukov.com

speciální pedagog: Mgr.et Mgr. P.Hynčica   ph@zslukov.com

 

Školní jídelna
jidelnams@tiscali.cz
577 113 616 - kancelář
731 713 458 - vedoucí p. Březíková

Informace o zpracování osobních údajů
Pověřenec: Mgr. Pavla Štěpánová
Kontakt na pověřence: pavla.stepanova@sms-sluzby.cz, tel. +420 777 600 625