Výukové programy

informace o školství

Záchranný kruh - interaktivní příručky , hry a soutěže - 1.pomoc, mimořádné události

malování - jednoduchý grafický program pro děti

komiks - jednoduchý program pro tvorbu komiksu

puzzle - vyrob si své puzzle a skládej

Alík - internetové stránky zaměřené na ekologickou výchovu dětí

Brumlík - vyučování a testování jinak

Na Beránku - výukové materiály zdarma

Smart Board - výukové programy pro interaktivní tabuli

učení on line - milionář na jednotky hmotnosti a spousta dalších velmi pěkných programů do výuky

logická olympiáda

bobřík informatiky

učíme hrou

bezpečnost na internetu

školákov

luštěnky

 

 

ČEŠTINA -

diktáty on line - zdarma nácvik diktátů

cvičení on-line - zábavné procvičování mluvnice

pravopis

gramatika on line

MATEMATIKA -

cvičení on-line - zábavné procvičování matematiky 1.-5.třída

desetinná čísla - procvičování des. čísel pro 5.třídu

test z geometrie - opakování geometrie pro 5.třídu

římské číslice - jednoduché opakování všech římských číslic - 4.-5.třída

jednotky délky - procvičování 4.-5.třída

zlomky procvičování - 5.třída

test matematika - 5.třída

písemné dělení - 4.třída

zaokrouhlování - 4.třída - explorer

logická úloha - 5.třída

aritmetický průměr

obvody a obsahy - vzorce

obvody a obsahy - přiřaď vzorec

obvody a obsahy - spojovačka

obvody a obsahy - slovní úlohy

o kolik a kolikrát

násobilkové skládačky - 4. a 5.třída - explorer

názvy početních operací - od 4.třídy - explorer

malá násobilka s nulou - 4. a 5.třída

matematika Hejného

 

ANGLIČTINA -

jazykové portfolio

anglická abeceda

to be = být

to have = mít

to be and to have

to be + překlad

to have + překlad

anglické křížovky - 4. a 5.třída

měsíce - 4. a 5.třída

byt - 4. a 5.třída

přítomný čas průběhový - 5.třída

test přítomný čas průběhový - 5.třída

pozdravy, seznámení - 3.třída

běžné věty - 3.třída

zvířata

zvířata - přiřazování

příbuzenstvo - 5.třída

 

PŘÍRODOVĚDA -

lidské tělo - 5.třída - explorer

 

VLASTIVĚDA -

hrad Lukov - pod záložkou Panorama najdete Hrad Lukov a panoramatické prohlídky hradu

www.hrad.cz → Pražský hrad → virtuální prohlídka

hry a kvízy o EU  - vstup pro žáky

hry a kvízy o EU - vstup pro učitele

orientace na mapě ČR

 

INFORMATIKA -

počítačový kurz - 5.třída