Kroužky

Zájmové vzdělávání nebude do konce školního roku 2019/2020 poskytováno z důvodu epidemiologické situace.

Platby za kroužky budou vráceny v následující výši:

- při platbě 200 Kč bude vráceno 100 Kč

- při platbě 350 Kč bude vráceno 250 Kč

- při platbě 700 Kč bude vráceno 500 Kč

Termín a způsob vratky bude oznámen do konce května 2020.