Zákaz vstupu žáků do školy

Zákaz vstupu žáků do školy photo

Č.j.Lš  34/2020

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky

zakazuji všem žákům

s účinností od 11.března 2020 do odvolání

vstup do Základní školy Lukov

kvůli omezení  šíření onemocnění COVID-19.

Totéž platí i pro žáky navštěvující  školní družinu a zájmové kroužky včetně výuky v Základní umělecké škole Morava v budově naší školy.

V případě dotazů se obracejte na telefon:  608 302 456 

                                                                  email: reditel@zslukov.com

nebo na inforlinky KHS:

577 006 759 a 724 221 953.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

V Lukově 10.3.2020            PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy

                                               reditel@zslukov.com, +420 608 302 456

Zpět