Začátek školního roku

Začátek školního roku photo

Milí budoucí prvňáčci, žáci lukovské školy, rodiče a přátelé školy!

 

Dovolujeme si vás tímto pozvat ve středu 1.září v 9 hodin do lukovské školy na slavnostní zahájení školního roku 2021/2022.

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září 2021 v 9 hodin slavnostním shromážděním před budovou školy, poté se přesuneme do tříd.  Přineste si přezůvky a  školní aktovky, starší žáci i psací potřeby. Žáci a zákonní zástupci obdrží informace o organizaci školního roku, potřebných  pomůckách, vybavení na vyučování a školním řádu. Zároveň budou informováni o podmínkách školního stravování, pitném režimu, mléčném programu a dalších aktivitách školy. První školní den zakončíme asi v 10 hodin. Tento den nebude zajištěno stravování ve školní jídelně ani školní družina.

Ve školním  roce 2021/2022 otevřeme na základě rozhodnutí zřizovatele školy již dvě třídy 2. stupně. Za tímto účelem probíhaly během prázdnin ve škole prostorové, materiální a personální přípravy. Náš pedagogický sbor bude posílen dalšími dvěma druhostupňovými učiteli PhDr.J.Langerovou a Ing.M.Oravou. Vybudovali jsme novou učebnu, zázemí pro odbornou výuku a rozšířili jsme hygienická zařízení.

 

Činnost školní družiny začne ve čtvrtek 2.září v 6,30. Žáci si s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, kterou obdrží 1.září.

 

Stravování ve školní jídelně bude zahájeno 2.září na základě vyplněných přihlášek odevzdaných ráno do 8 hodin ve škole. Přihlášky rovněž obdrží žáci 1.září.

 

Žáci 2.-7.třídy se zúčastní plaveckého výcviku, který je součástí školního vzdělávacího programu. První lekce se uskuteční  na podzim 2021.

 

Zájmové kroužky si mohou děti vybrat již na začátku školního roku.

Jako doposud bude ve škole vyučovat ZUŠ Morava Zlín (klavír, housle, saxofon, flétna, klarinet, kytara, hudební nauka).

 

Přejeme všem dětem i dospělým příjemný zbytek prázdnin a těšíme se v září nashledanou!

Zpět