Vzdělávání od 18.listopadu

Vzdělávání od 18.listopadu photo

Č.j.Lš  178/2020

Na základě Informace MŠMT ČR o provozu škol a školských zařízení od 18.listopadu 2020

se povoluje žákům 1. a 2.třídy prezenční vzdělávání v Základní škole Lukov

od středy 18.listopadu 2020

včetně pobytu ve školní družině a školního stravování.

Ostatní žáci se budou nadále vzdělávat distančními formami dle pokynů učitelů.

Podrobné organizační pokyny:

Od středy 18.11. 2020  žáci 3.- 6.třídy pokračují v distančním vzdělávání s tím, že jsou možné individuální konzultace. Dnes na pedagogické radě jsme  se dohodli s pedagogy na společném postupu, bližší informace dostanete od třídních učitelů a asistentů. Žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy ve školní jídelně za dotovanou cenu. V případě zájmu řešte prosím s vedoucí jídelny paní Březíkovou - 731 713 458.

Podmínky MŠMT k provozu škol a školských zařízení v podmínkách naší školy budou upraveny takto:

vyučování 1.třída - denně od 8,00 do 11,30, oběd 11,50

vyučování 2.třída - denně od 8,00 do 12,00, oběd 12,15

Vyučování bude probíhat v blocích bez zvonění tak, aby bylo možno dodržet dostatečné větrání tříd, pobyt žáků na čerstvém vzduchu a zachovat homogenitu třídní society. Děti si proto budou nosit učebnice a sešity do ČJ, MA a prvouky každý den, AJ pouze ve středu. 

Výuka tělesné výchovy, zpěvu a náboženství probíhat nebude. Nebude zahájena ani činnost kroužků, hudební škola pokračuje v distančním vzdělávání.

Dávejte dětem na sebe volné sportovní oblečení a přezůvky, které jim drží na nohou. Budeme se snažit umožnit jim o přestávkách spontánní aktivity v prostoru školní družiny a obecní tělocvičny, v případě pěkného počasí budeme chodit na vycházky.

Ve všech prostorách školy je povinné nošení roušek. Děti je budou odkládat při svačinách, pití a ve školní jídelně. Po zkušenostech z jarního i podzimního režimu s rouškami, kdy jsme je celé dny sbírali pod lavicemi, po chodbách, šatnách a v jídelně, zajistěte prosím, aby děti měly roušky, které lze zavěsit na krk nebo za ouška pod bradu.

Provoz školní družiny zajistíme dle vašich požadavků. V mailech obdržíte tabulku s docházkou dětí do družiny. Prosíme o její vyplnění a zaslání obratem zpět.

Chápeme, že někteří rodiče se budou muset po ztrátě ošetřovného vrátit do zaměstnání, takže jsme připraveni plný provoz školní družiny zajistit.  Vezměte prosím ale v potaz, že děti budou muset trávit veškerý čas ve škole s rouškou na ústech, nebudou mít tělocvik ani nemohou zpívat. Pokud by měli začínat pobyt ve škole ráno v 6,30 a končit odpoledne v 16 hodin, bude to pro ně psychicky i fyzicky velmi náročné.

Zpět