Vysvědčení, příměstské tábory a hlavní prázdniny

Vysvědčení, příměstské tábory a hlavní prázdniny photo

Školní rok 2020/2021 zakončíme v úterý 30.června od 9 do 9,30 hodin slavnostním shromážděním před budovou školy. 

Všichni žáci včetně těch, kteří se neúčastní prezenčního vzdělávání, dostanou vysvědčení a rozloučíme se s našimi páťáky.

Vyučování ani školní stravování tento den probíhat nebude.

 

Letošní školní rok měl neobvyklý průběh. Kvůli probíhajícím epidemiologickým opatřením  měli všichni  žáci od 11.března do 25.května zakázaný vstup do školy. Nejinak tomu bylo i v naší škole. A tak jsme mailovali, telefonovali, natáčeli videa, chatovali, připravovali pracovní listy, činnostní pomůcky, soutěže, vzdělávací okruhy, doučovali,….. 

Ráda bych ještě jednou poděkovala vám, rodičům a prarodičům, za spolupráci a ocenila vaše nasazení při domácím vzdělávání dětí.
Posílali jste nám fotky, videa, dárečky, aktivně jste se zapojovali do školních soutěží a dalších aktivit. Mnozí máte doma více dětí školního věku, home office či dokonce plné pracovní vytížení, všichni jste museli neustále vařit a samozřejmě ve zvýšené míře nakupovat a uklízet, čelit zlobení i únavě dětí a určitě i jejich občasné (u některých trvalé :) nechuti k učení....).

Klobouk dolů před vaší prací.

Od pondělí 25.5. většina dětí nastoupila  do školy. Tyto děti mají možnost využít i prodlouženého školního roku v délce 1 až 12 pracovních dnů formou příměstského tábora  od 1. do 17.července ve všedních dnech od 8 do 16 hodin za cenu stravování ve výši 100 Kč denně. Dříve inzerované příměstské tábory se tímto ruší.

Poskytujeme vám tuto službu z několika důvodů:
- budeme mít prostor pro procvičení a upevnění učiva daného ročníku zábavnými formami učení bez známek (hry, soutěže,kvízy, činnostní aktivity,...)
- rádi bychom vám pomohli řešit hlídání dětí o hlavních prázdninách, protože mnozí z vás budou muset nastoupit do zaměstnání
- děti měly dlouhou pauzu od pravidelného školního režimu a bude proto chvíli trvat, než znovu nastavíme pravidla pro efektivní učení. Pokud by děti nastupovaly do školy až v září, měly by půlroční  výpadek a v podstatě bychom zvlášť u nižších ročníků znovu vytvářeli pracovní návyky nutné k úspěšnému zvládnutí povinné školní docházky a začlenění do kolektivu vrstevníků.
 

Všem žákům a rodičům přejeme příjemný letní čas a 1.září se těšíme opět nashledanou !

Za všechny zaměstnance ZŠ Lukov Jolana Vlková, ředitelka školy

 

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

Č.j.: Lš  90/2020

Dle §8 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dále oznamuji, že školní družina přerušuje svoji činnost do úterý 1.9.2020 .

 

 

Zpět