Volby do Školské rady ZŠ Lukov

Volby do Školské rady ZŠ Lukov photo

V Lukově 30. 4. 2021

Protokol o výsledcích voleb zástupců z řad rodičů do Školské rady Základní školy Lukov

Dne 20. 4. 2021 bylo zveřejněno oznámení o konání voleb do Školské rady ZŠ Lukov. Řádný termín voleb byl stanoven na 30. 4. 2021. Během období po oznámení byli volební komisí vyzváni oprávnění voliči k předkládání online návrhů na kandidáty. Jména 4 kandidátů, kteří vyhověli podmínkám kandidatury a souhlasili s ní, byla zařazena na online hlasovací lístek. Tento byl doručen oprávněným voličům prostřednictvím online formuláře Google Forms. V páte 30. 4. 2021 pak proběhlo samotné hlasování online formou kvůli nadále trvající pandemické situaci. Rodiče posílali své hlasy zpět prostřednictvím online formuláře. Voliči bylo vráceno 54 platných hlasů.

Výsledky hlasování (tisková sestava online formuláře viz příloha):

Jméno kandidáta                             počet hlasů

  1. Veronika Ponížilová             36
  2. Ladislav Plšek                      31

 

V Lukově 30. 4. 2021

Zpracovala:                                                             

L. Gřešková

Ověřili:

L.Horňáček

M. Ponížilová          

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,                                                                                                                    

na základě ustanovení par.167 zákona 561/2004Sb., školský zákon,  probíhají volby zástupců  Školské rady Základní školy Lukov, příspěvkové organizace. Děkujeme Vám za odeslání online formuláře s navrženými kandidáty. Z odeslaných platných anketních lístků jsou podle pořadí počtu návrhů a na základě vlastního souhlasu s kandidaturou navrženi tito kandidáti:

 

           

Jméno a příjmení

Počet hlasů

Jméno a příjmení

Počet hlasů

Hana Adámková

6

Kateřina Březíková

10 – nesouhlasí s kandidaturou

Petra Slaměnová

2

Martina Janotová

8 – nesouhlasí s kandidaturou

Veronika Ponížilová

15

Dita Jarolímová

2

Pavel Bošan

4

Lenka Malučká

2

Martina Jadrníčková

2

Adéla Matůšů

2

Ladislav Plšek

16

Martina Váhalová

6 – nesouhlasí s kandidaturou

Adrea Teplá

4

Livia Popesková

2

Marcela Myslivečková

8

Miroslav Kušnír

2

Jana Richtrová

2

Ivana Hutěčková

2

Svatopluk Mikl

2

Radana Krüsselin

2

Barbora Geherová

2

Kateřina Plšková

4

Eva Balgová

2

František Šošolík

2

Jessica Šošolíková

4

Bambuchová Michaela

4

Dagmar Miklová

2

Adéla Javoříková

2

Barbora Krajčová

2

Markéta Nováková

4

Jolana Vlková

neplatné

Michal Teplý

neplatné

                                   

 

Z navržených kandidátů je sestaven online Hlasovací lístek se 6 kandidáty a dne 30.4.2021  proběhnou volby opět prostřednictvím online formuláře.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                     V Lukově 20. 4. 2021

Vyhlášení voleb

z řad zákonných zástupců žáků

do Školské rady při Základní škole Lukov

 

V souladu s Volebním řádem Školské rady při Základní škole Lukov, příspěvkové organizaci, vyhlašuji volby zákonných zástupců žáků do Školské rady při Základní škole Lukov na volební období  2020 - 2023.

 

  • termín voleb:      30. dubna 2021
  • místo konání:     online forma kvůli přetrvávající pandemické situaci spojené s onemocněním covid - 19
  • návrh kandidátů je možno podávat prostřednictvím online anketního formuláře do 29. 4. 2021  
  • kandidát s kandidaturou vysloví písemný nebo elektronický souhlas 
  • školská rada má 6 členů, 2 zástupce za zřizovatele, 2 zástupce za pedagogické pracovníky a 2 zástupce zákonných zástupců žáků
  • voliči mají dle volebního řádu povinnost prokázat svou totožnost členům volební komise, jsou-li o to požádáni.

 

 

                                                                            PaedDr. Jolana Vlková,

                                                                            ředitelka školy

 

                                                                            Základní škola Lukov,

                                                                            příspěvková organizace

                                                                            Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

                                                                            IČO 70990301

Zpět