Ředitelské volno, vysvědčení

Ředitelské volno, vysvědčení photo

Č.j.: Lš 77/2018

Na základě §24,odst.2, zákona č.561/2004 Sb. , školský zákon, §2,odst.5, vyhlášky o organizaci školního roku č.16/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

vyhlašuji z organizačních a technických důvodů dne 25.-29.června 2018

ředitelské volno.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 22.6.2018 po vyučování.

V době konání ředitelského volna nabízíme možnost umístit Vaše děti na příměstský tábor.

Dle §8 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dále oznamuji, že

školní družina přerušuje svoji činnost

v pátek 22.6.2018 od 16 hodin

do pondělí 3.9.2018 do 9 hodin.

V Lukově 7.5.2018

PaedDr. Jolana Vlková

Základní škola Lukov,

příspěvková organizace

Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

IČO 70990301

tel : 608 302 456

reditel@zslukov.com

www.zslukov.cz

Na vědomí : zákonní zástupci žáků

Obec Lukov

Zpět