Vysvědčení

Vysvědčení photo

V pátek 28.června 2019 ukončíme školní rok  v 9,00 hodin slavnostním shromážděním před školou. Rozloučíme se s žáky 5.třídy a potom se přesuneme do tříd, kde žáci dostanou vysvědčení.

Provoz ranní družiny od 6,30 do 9,00 hodin.

Oběd ve školní jídelně od 10,30 do 11,00 hodin.

Odpolední družina do 12,00 hodin.

Příjemný prázdninový čas ! 

 

Č.j.: Lš  93/2019

Dle §8 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dále oznamuji, že

školní družina přerušuje svoji činnost


v pátek 28.6.2019 od 12 hodin

do pondělí 2.9.2019 do 9 hodin.

 

V době letních prázdnin nabízíme možnost umístit Vaše děti na příměstské tábory:

8.-12.7.2019

22.-26.7.2019

5.-9.8.2019

nebo na pobytový tábor u moře 23.8.-1.9.2019.

Zpět