Ředitelské volno, vysvědčení

Ředitelské volno photo

Č.j.: Lš  73/2019

 

Na základě §24,odst.2, zákona č.561/2004 Sb. , školský zákon, §2,odst.5, vyhlášky o organizaci školního roku  č.16/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 

  • V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

vyhlašuji  z organizačních důvodů ve dnech 9.-10.5.2019

 

 ředitelské volno.

 

 

 

Dle §8 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dále oznamuji, že

 

školní družina nepřerušuje svoji činnost a bude v provozu oba dny
od 6,30 do 16,00 hodin i pro žáky, kteří ji pravidelně nenavštěvují


 

 

 

 

V Lukově 4.4.2019

 

 

PaedDr. Jolana Vlková

Základní škola Lukov,

příspěvková organizace

Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

IČO 70990301

tel : 608 302 456

reditel@zslukov.com

www.zslukov.cz

 

 

Na vědomí :   zákonní zástupci žáků

                        Obec Lukov  

Zpět