Jarní prázdniny 8.-12.3.2021, Luštění místo učení

Jarní prázdniny 8.-12.3.2021, Luštění místo učení photo

Šesťácké luštění místo online učení

- vzdělávací stezka od Sv.Jána po hradní cestě ke studni 

- správné řešení: Have a nice spring holiday! Your teachers

 

č.j. Lš 36/2021

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

dle §8 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon

 

Oznamuji tímto, že školní družina, jejíž činnost vykonává Základní škola Lukov, příspěvková organizace,

 přerušuje svoji činnost o  jarních prázdninách 8.-12.3.2021.

 

V Lukově  1.2.2021                                     PaedDr.Jolana Vlková, ředitelka školy

 

Na vědomí: rodiče žáků

                 Obec Lukov

Zpět