Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny photo

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny a kroužků

dle §8 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon

Oznamuji tímto, že školní družina, jejíž činnost vykonává Základní škola Lukov, příspěvková organizace, přerušuje svoji činnost i činnost zájmových kroužků
velikonočních prázdninách  18.4.2019.

Zájmové kroužky se nekonají ani ve středu 17.4.2019 z důvodu pořádání velikonočního jarmarku v tělocvičně školy.

 

V Lukově 28.2.2019             PaedDr.Jolana Vlková, ředitelka školy

 

Na vědomí:   rodiče žáků

                         Obec Lukov

Zpět