Příměstské tábory 2018

Příměstské tábory 2018 photo

Projekt "Lukovské příměstské prázdninové tábory" CZ.03.1.51/0.0/15_013/0000077 
Již nyní mohou rodiče přihlašovat svoje děti na letní termíny 2018 za následujících podmínek:

1/ dítě musí být žákem 1.stupně základní školy (jakékoliv)

2/ oba rodiče předloží první den příměstského tábora potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání v evidenci na ÚP nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Potvrzení mohou dodat i matky na MD nebo RD, které měly před nástupem na MD pracovní poměr na dobu neurčitou a jsou schopny zajistit potvrzení od svého zaměstnavatele. V případě, že dítě je v péči pouze jednoho z rodičů, podepíše tento zákonný zástupce čestné prohlášení a dodá pouze jedno potvrzení o zaměstnání.

Potvrzení nesmí mít starší datum než 2 měsíce před nástupem na tábor ! - ke stažení na záložce Základní škola - Kroužky

Cena 500 Kč za týden (celodenní strava, program, pomůcky, výtvarný materiál, pedagogický dohled).  Dle programů jednotlivých táborů budeme navíc vybírat maximálně 200 Kč na případné vstupné (bazén, ZOO apod.)a jízdné.

Tábory budou probíhat od pondělí do pátku vždy od 7,30 do 16,00 hodin v těchto termínech:

25.-29.6.   Olympijské hry

9.-13.7.     Z pohádky do pohádky - tábor obsazen včetně náhradníků

23.-27.7.   Safari - tábor obsazen včetně náhradníků

Přihlašování mailem: skola@zslukov.com nebo osobně ve škole.

 
Zpět