Poslední den školního roku

Poslední den školního roku  photo

Vážení rodiče, milí žáci,

každoročně od vás na konci školního roku dostáváme spoustu květin a dárků, kterých si velmi ceníme a dělají nám všem radost.

Konec tohoto školního roku se ale nese ve znamení tragických událostí, které se staly nedaleko od nás. Proto si myslíme, že důležitější a prvořadá je pomoc lidem, kteří to v této chvíli potřebují.

PROSÍME VÁS TEDY: V den vysvědčení vložte do obálky takovou částku, za kterou byste učitelům dárky a květiny nakoupili a buď vy osobně nebo prostřednictvím svých dětí ji předejte třídnímu učiteli. Vybrané peníze doplníme dary od zaměstnanců školy a darujeme vybrané základní škole z oblasti postižené tornádem.

DĚKUJEME, že nám pomáháte pomáhat! 

 

Zpět