Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny photo

č.j. Lš 148/2018

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny a kroužků

dle §8 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon

Oznamuji tímto, že školní družina, jejíž činnost vykonává Základní škola Lukov, příspěvková organizace, přerušuje svoji činnost i činnost zájmových kroužků

podzimních prázdninách  29.-30.10.2018.

 

V Lukově  5.10.2018                         PaedDr.Jolana Vlková, ředitelka školy

 

Na vědomí:   rodiče žáků

                        Obec Lukov

 

Zpět