Poděkování - karneval

Poděkování - karneval photo

Děkujeme manželům Krüsselinovým i Plškovým za finanční příspěvek a všem rodičům, kteří přispěli hmotnými dary do tomboly. Dále děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě karnevalu.

Těšíme se opět za rok!

Zpět