Poděkování

Poděkování photo

Děkujeme firmě VITAR, manželům Fialovým a panu Miklovi s paní Kaniovou za zpříjemnění konce školního roku dětem i učitelům.

Krásné prázdniny všem!

Zpět