Ředitelské volno 7.5.

Ředitelské volno 7.5. photo

Č.j.: Lš  90/2021

 

Na základě §24,odst.2, zákona č.561/2004 Sb. , školský zákon, §2,odst.5, vyhlášky o organizaci školního roku  č.16/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 

vyhlašuji  z bezpečnostních důvodů dne 7.5.2021

 

 ředitelské volno.

 

 

Dle §8 odst.2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dále oznamuji, že

 

školní družina svoji činnost nepřerušuje a bude v provozu
od 6,30 do 16,00 hodin za dodržení přísných bezpečnostních opatření:

- děti nám osobně předáte 

- nepovedeme je na oběd do školní jídelny (pitný režim zajistíme, jídlo z domu jim ohřejeme)

- budou celý den v uzamčených prostorách školy a školní družiny

- děti si osobně vyzvednete.

 

Odůvodnění: Policie ČR nás varovala, že na pátek 7.5.2021 mají avizovaný útok na zaměstnance a žáky škol.  Informaci jsem ověřila na ústředí v Praze i na Policii Zlín. Ředitelské volno vyhlašuji po dohodě se zřizovatelem školy.

 

V Lukově 6.5.2021

 

PaedDr. Jolana Vlková

Základní škola Lukov,

příspěvková organizace

Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

IČO 70990301

tel : 608 302 456

reditel@zslukov.com

www.zslukov.cz

 

Na vědomí :   zákonní zástupci žáků

                         Obec Lukov

Zpět