Konzultace rodičů s učiteli

Konzultace rodičů s učiteli photo

Vážení rodiče,

v dubnu uspořádáme konzultační  schůzky ve středu 18.4. od 14,30 se dvěma novinkami:

1/ na žádost některých rodičů vyvěsíme na vchodu do školy formuláře, na kterých si budete moci vyznačit přibližný čas konzultace u třídních učitelů (prosíme o pochopení  případných odchylek od rezervovaných časů - někdo potřebuje delší konzultaci, někomu stačí kratší), rezervaci termínu můžete provést osobně, prostřednictvím svých dětí  nebo mailem (skola@zslukov.com)

2/ rodiče žáků 4. a 5.třídy zveme v případě vašeho zájmu na konzultaci ve 3:     učitel - rodič - žák

Zpět