Výzva ředitelky ZŠ Lukov a KHS Zlín

Výzva ředitelky ZŠ Lukov a KHS Zlín photo

V souladu s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje vyzývám  rodiče žáků Základní školy Lukov přijíždějící z rizikových oblastí s výskytem onemocnění COVID-19, aby je po návratu ponechali po inkubační dobu 14 dnů v režimu domácí výuky a pouze mě informovali o omluvené nepřítomnosti z epidemiologických důvodů:

reditel@zslukov.com

Totéž platí i k využívání služeb školní družiny a zájmových kroužků včetně výuky v Základní umělecké škole Morava v budově naší školy.

Výzva se vztahuje i na zaměstnance školy.

V případě dotazů se obracejte na můj telefon:  608 302 456 

nebo na inforlinky KHS:

577 006 759 a 724 221 953.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

V Lukově 6.3.2020                         PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy

                                                        reditel@zslukov.com, +420 608 302 456

                                                                                 

Aktuální informace 

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu COVID-19 k 6. 3. 2020 

Vzhledem k četným dotazům týkajících se rizika onemocnění COVID-19 v jednotlivých regionech Itálie sděluje následující: 

V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast. 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz 

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách 

(www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali. 

Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené. 

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r 

Č.j.: KHSZL 05913/2020 Ve Zlíně, dne 5. března 2020 Spisová značka: KHSZL/05913/2020/0.9/RED/ZL/ 

Všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji 

Epidemiologická situace ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Klinické příznaky onemocnění se mohou objevit v různé míře intenzity, které však nelze odlišit od běžného respiračního onemocnění (teplota 38°C, kašel, dušnost, zimnice, bolesti svalů a kloubů). Inkubační doba trvá maximálně 14 dnů. K dnešnímu dni bylo v České republice potvrzeno 8 onemocnění novým typem koronaviru u osob, které pobývaly v Itálii v oblastech s výskytem onemocnění COVID-19. 

V nejbližších dnech se budou navracet rekreanti z rizikových oblastí, a proto nelze vyloučit možnost zavlečení nákazy do Zlínského kraje. Na základě výše uvedeného 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá 

všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí. 

Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19. 

V případě dotazů se obracejte e-mail: covid19@khszlin.cz nebo na níže zřízené infolinky, které jsou v provozu nepřetržitě v době od 7:00 do 19:00 včetně dnů pracovního klidu. 

Infolinky 577 006 759 a 724 221 953 

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

 

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci ke dni 26. 2. 2020


Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem
a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci
a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem
COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:
 Čínská lidová republika
 Jižní Korea
 Hong Kong
 Irán
 Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)
 Japonsko
 Singapur

Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním
přenosem COVID-2019

V případě, že nemáte žádné příznaky:
 omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností
 pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů. Zaměřte se na tyto příznaky
respiračního onemocnění:
o horečka vyšší než 38 °C
o kašel
o potíže při dýchaní
o bolesti svalů
o únava
 informujte epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
o pobytu v těchto oblastech. Epidemiolog provede hodnocení rizika, proto bude
potřebovat znát přesné místo a termíny Vašeho pobytu a popis aktuálního zdravotního
stavu

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (horečka,
vyšší než 38 °C, kašel, potíže při dýchaní, bolesti svalů, únava):
 rozhodně zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a čekejte na další
pokyny
 telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo pracoviště protiepidemického odboru

Kontaktní telefonní čísla
Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
pevné linky 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 744, 577 006 745
MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923
MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497
e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus

Zpět