Pondělí 29.dubna - bílý den - projekty EVVO - Globe, Ekoškola

Bílý den photo

Oblečeme se do bílých barev. Po velké přestávce si budeme povídat o ochraně přírody, pozorovat jarní stromy, vodu v potoce a sami se aktivně zapojíme sběrem odpadků v okolí školy a na veřejných prostranstvích obce.

Zpět